หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » บริษัทรับงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อมบำรุงโรงผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี ระยอง

รายละเอียดสินค้า

บริษัทรับงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม รายปี

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริการด้านวิศกรรม งานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง(Engineering and Maintenance Services)

  • บำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
  • การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
  • การหยุดการผลิตเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และ บำรุงรักษา (Plant Shutdown and Turnaround Services)

  ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 ดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี

ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD

ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

  • ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี
  • ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

 

ข้อมูลติดต่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีคอล ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีคอล ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีคอล ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน รับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และโรงงานไฟฟ้า ระยอง ผุ้เชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มากว่า 10 ปี เน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และ โรงงานไฟฟ้า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นยำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC โดยเน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี  ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

รับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซ ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซ ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซ ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 ดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี รับออกแบบงานทางวิศวกรรม การบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามสัญญา การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นย่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC โดยเน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และ โรงงานไฟฟ้า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

รับติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

รับติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริการรับจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 ดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี รับออกแบบงานทางวิศวกรรม การบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามสัญญา การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ระยอง บริการรับจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซล จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 ดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี รับออกแบบงานทางวิศวกรรม การบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามสัญญา การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นย่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC โดยเน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

ออกแบบก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

ออกแบบก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

รับออกแบบงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับออกแบบงานทางวิศวกรรม การบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามสัญญา การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผุ้เชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงงานไฟฟ้า มากว่า 10 ปี เน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และ โรงงานไฟฟ้า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0   ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

บริการด้านวิศวกรรม ซ่อมบำรุง ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

บริการด้านวิศวกรรม ซ่อมบำรุง ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

บริษัทรับซ่อมบำรุง อุปกร์เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง บริการด้านวิศกรรม งานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง (Engineering and Maintenance Services) บำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) การหยุดการผลิตเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และ บำรุงรักษา (Plant Shutdown and Turnaround Services) เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซสจำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 ดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค    

บริการออกแบบก่อสร้างโรงงานเคมี ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

บริการออกแบบก่อสร้างโรงงานเคมี ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

บริการออกแบบก่อสร้างโรงงานเคมี ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 021 555 100 0379 เป็นผุ้เชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงงานไฟฟ้า มากว่า 10 ปี เน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นย่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC  ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และ โรงงานไฟฟ้า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค

งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ระยอง
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ระยอง

เอ็มเอ็มเอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส ระยอง

งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ระยอง บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับติดตั้งเครื่องจักร ประกอบ ซ่อม เครื่องจักร บริการรับจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานวิศวกรรมออกแบบ เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ ติดต่อ 089-392-9826, 061-778-7945 และ 099-050-8339 (Engineering design Construction and Procurement Services) เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการวิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นย่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC ให้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ภาคเหนือและทั่วทุกภาค