ซ่อมบำรุงโรงผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมี ระยอง

168/9 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150

บริการของเรา

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

รับออกแบบงานทางวิศวกรรม บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน รับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และโรงงานไฟฟ้า ระยอง

ซ่อมบำรุงโรงผลิตไฟฟ้า ระยอง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด รับออกแบบงานทางวิศวกรรม บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน รับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และโรงงานไฟฟ้า ระยอง การบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามสัญญา การจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินกิจการมานานกว่า 11 ปี เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโครงการก่อสร้างโรงงาน มีการร่วมมือ ประสานงานกัน ระหว่างผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ สองฝ่ายร่วมกัน ในด้าน ระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย ถูกต้องแม่นย่ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเจริญเติบโตสู่ EEC

ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี  ระยอง

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินกิจการมานานกว่า 11 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 
08-9392-982606-1778-794509-9050-8339

สินค้าและบริการ

บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

เราเป็นผุ้เชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ปิโตรเคมี โรงงานไฟฟ้า  มากว่า 11 ปี เน้นงานด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

บริการงานวิศวกรรมออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา งานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบ (Engineering design Construction and Procurement Services)

ผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง

 

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิคอล โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานเคมี และ โรงงานไฟฟ้า ในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
  • บริการรับจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ระยอง

บริการด้านวิศกรรม งานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง (Engineering and Maintenance Services)

  • บริการด้านวิศกรรม งานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง (Engineering and Maintenance Services)
  • บำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
  • การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
  • การหยุดการผลิตเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และ บำรุงรักษา (Plant Shutdown and Turnaround Services)

ตราสินค้า: MMM GROUP SUPPLY & SERVICES CO LTD

แผนที่ดิจิทัล